Fr.p. og apartheid

Martin H-Yeah sa i går at Carl I. Hagen hadde støttet apartheid. Dette må jeg finne ut mer om, tenkte jeg. Hos Verdensmagasinet kan du lese om Sør-Afrikas støtte til Anders Langes parti foran valgkampen i 1973. I 1963 skrev Lange sjøl «Alle som går inn for sort flertallstyre i Sør-Afrika er forrædere av den hvite rase.»

  ”Vi finansierte [Anders] Langes parti slik at de kunne lansere en ukeavis. Deretter ga vi dem mer penger slik at han var i stand til å kjøre en brukbar kampanje i valget samme år [1973].” Dette skrev sørafrikaneren Eschel Rhoodie i den selvbiografiske boka ”The Real Information Scandal” (1983) om sitt arbeid i det sørafrikanske informasjonsdepartementet på 1970-tallet.
  At ALP fikk fire mandater gledet sørafrikanerne like mye som det gledet Anders Lange: ”Til vår store forbauselse – noe vi delte med resten av Norge – endte vi opp med et politisk parti med fire medlemmer i nasjonalforsamlingen. Owen Horwood [en av sjefene i Informasjonsdepartementet] spøkte med at hvis de hadde gitt meg nok penger ville vi ha endt opp med et parti i flertall og styrt Norge. Det var en operasjon som virkelig gledet [statsminister] John Vorster» skriver Rhoodie videre.
  Valget i 1973 ga altså ALP fire mandater, og de etablerte partiene en real støkk. Fra Oslo ble Anders Lange selv valgt inn. En av de andre fire representantene som fikk plass var Erik Gjems Onstad, som senere er blitt ekskludert fra Frp og har gjort seg bemerket som innvandringsmotstander på ytterste høyre fløy i norsk politikk. Langes tid på Stortinget ble imidlertid kort, han døde i 1974. Dette førte til at hans varamann, Carl I. Hagen, overtok Langes plass på Stortinget.

afrika.no står det litt mer:

  Carl I. Hagen nekter i dag for at ALP mottok penger fra Sør-Afrika. Dermed benekter han et solid materiale i sørafrikanske arkiver, hvor apartheidstatens agenter skryter av sine norske allierte. Verken Lange eller hans støttespillere i Sør-Afrika er lenger i live. Fremskrittspartiet var konsekvent mot boikott av apartheidstaten og gjennom 1980-årene kom FrPs utenrikspolitiske talsmann Fridtjof Frank Gundersen med flere positive uttalelser om apartheidsystemet.

DLF

Usikker på hvilket parti du skal stemme på ved høstens stortingsvalg? Hva med Det Liberale Folkepartiet? Bare hør på dette:

  Utnytter egentlig kapitalistene arbeiderne?
  NEI. Det er snarere omvendt; arbeiderne tjener penger på andre menneskers sparing, på andre menneskers risiko-taking og investering. De tjener penger på andre menneskers ledelse og organisering. Og enda mer fundamentalt: de tjener penger på andre menneskers tenking, i form av andres oppfinnelser – både når det gjelder oppfunnede produkter og oppfunnede produksjonsmetoder. Om arbeiderne mener at de blir utnyttet når de blir ansatt – hvorfor sier de ikke opp, tar opp et lån og lager sin egen virksomhet? Rett og slett fordi kapitalistene utfører en jobb de selv ikke klarer – og fordi en sikker lønn og en sikker arbeidstid faktisk er et gode som blir tilbudt, og ikke en ”utbytting” slik de hevder.

Du bør dessuten lese om DLFs idealsamfunn, en stil skrevet av en 14 år gammel liberalist. Tankevekkende!

  Jeg var på vei hjem fra jobben min på Stortinget og rullet nedover Karl Johans Gate på rullebåndet som dekket halvparten av gaten, den andre halvparten kunne folk gå på hvis de heller ønsket det.

Ønsker du deg rullebånd i Gågata? Stem Det Liberale Folkeparti!